Gréckokatolícka eparchia KošiceV Sečovciach zorganizovali netradičný ples

    (Sečovce, 23. január) Gréckokatolícka farnosť Sečovce zorganizovala farský ples, ktorého účastníkmi neboli iba dospelí, ale aj deti od najmenších - niekoľko mesačných, až po tých najstarších, ktorí majú viac ako sedemdesiat rokov. Program plesu rodín začal krátko popoludní slávnostným otváracím valčíkom, ktorý zatancovali Silvia a Marek z tanečnej školy Gracia z Michaloviec. Následne sa prihovoril vladyka Milana Chautur CSsR, košický eparcha. Tanec a zábava bola popretkávaná zábavným programom, ktorý si pripravili deti z farnosti. Postupne predstavili svoj tanec škôlkari, ktorých vystriedali deti prvého stupňa s dramatickými scénkami s názvom Korienkové deti a Jánošík. Nasledovalo tanečné vystúpenie mladých „čierno-bielych“ tanečníc  a divadielko Popoluška, pričom obe zožali veľký úspech. Úspech plesu dosvedčovali aj smutné tváre tých najmenších, keď večer v doprovode svojich rodičov odchádzali domov. Farská mládež bola v tanci oveľa vytrvalejšia a v zábave pokračovala do neskorého večera, kedy zaznela posledná skladba. Všetci odchádzali domov plní radosti a s túžbou, v čo najkratšom čase, sa opäť stretnúť a prežiť taký nádherný, spoločne strávený, čas.

autor: Miroslav Pohár
dátum: 26.01.2016
Foto: Miroslav Pohár

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka