Gréckokatolícka eparchia KošiceVladyka Milan Chautur navštívil farnosť Pribeník

    (Pribeník, 17. január) V nedeľu zavítal do farnosti Pribeník vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. V úvode slávnosti vladyka Milan posvätil kríž pred chrámom a nové cerkovné lavice. Za prítomnosti duchovných otcov z okolitých farností vladyka slávil svätú liturgiu, počas ktorej pokrstil dieťa duchovného správcu miestnej farnosti, o. Mikuláša Ďurkoviča.

    Východný obrad si zachoval vonkajší znak jednoty iniciačných sviatostí, teda krstenec okrem krstu prijíma počas jedného obradu aj sviatosť myropomazania a eucharistie - zväčša kvapku Kristovej krvi. Na slávnosti sa zúčastnil aj vzácny hosť z Ríma, Giuseppe Caruso OSA, ktorý na seba vzal zodpovednosť krstného otca.

autor: Milan Horváth
dátum: 18.01.2016
Foto: Tibor Hernadi

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka