Gréckokatolícka eparchia KošiceHomília vladyku Milana Chautura, chrám Božej múdrosti, farnosť Košice - Furča


vladyka Milan, Košice, 10.1.2016 - chrám Božej múdrosti, farnosť Košice - Furča

Vo svojej homílii vladyka poukázal na Božiu lásku a pozornosť voči každému človeku, ktoré ho majú viesť ku kajúcim skutkom podľa Zachejovho príkladu. Tento princíp vladyka Milan ilustroval na životnom príklade svätice Melánie Rímskej, ktorá sa vydala za neveriaceho manžela, no príkladom svojho života ho priviedla k viere.Vypočujte si ďalšie kázne vladyku Milana


Naše príspevky na YOUTUBE

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka