Gréckokatolícka eparchia KošiceHomília vladyku Milana Chautura, Košice, 3.1.2016


vladyka Milan, Košice, 3.1.2016 - pri udelení nižších svätení

Vo svojej homílii sa vladyka Milan venoval téme prípravy na sviatky a zdôraznil neustálu potrebu prípravy, ktorá má zasiahnuť každú časť pozemského života, lebo ten je prípravou na život večný. Upozornil však, že príprava spočíva nie v pasívnom, ale v aktívnom očakávaní, ktoré ovplyvňuje konanie človeka na základe kresťanských a morálnych princípov. Ku príkladu takéhoto aktívneho očakávania vyzval každého kresťana, no v prvom rade postrižencov, aby sami žili podľa Božích prikázaní, ktoré budú ohlasovať cirkevným spoločenstvám.Vypočujte si ďalšie kázne vladyku Milana


Naše príspevky na YOUTUBE

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka