Gréckokatolícka eparchia KošiceVladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Furča

    (Košice, 10. január) Druhá novoročná nedeľa sa v košickej gréckokatolíckej farnosti na sídlisku Dargovských hrdinov niesla v duchu viacročnej tradície januárových návštev košického eparchiálneho biskupa. Vo farskom  chráme Božej Múdrosti slávil vladyka Milan Chautur CSsR, slávnostnú achijerejskú svätú liturgiu.

    Vo svojej homílii vladyka poukázal na Božiu lásku a pozornosť voči každému človeku, ktoré ho majú viesť ku kajúcim skutkom podľa Zachejovho príkladu. Tento princíp vladyka Milan ilustroval na životnom príklade svätice Melánie Rímskej, ktorá sa vydala za neveriaceho manžela, no príkladom svojho života ho priviedla k viere.

    Slávnosť sa zavŕšila spoločnou modlitbou mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva.

autor: Pavel Grega
dátum: 11.01.2016
Foto: Marián Horňák

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka