Gréckokatolícka eparchia KošiceHomília vladyku Milana Chautura, Košice, 20.12.2015


vladyka Milan, Košice, 20.12.2015

Vo svojej homílii vladyka Milan predostrel problém súčasného sveta, ktorý popiera fakt Kristovho narodenia, až takmer vedecky podopretého evanjeliom sv. apoštola a evanjelistu Matúša čítaného v tento deň. Z tohto dôvodu vladyka varoval, aby sa samotná podstata Vianoc – vtelenie Boha nevytratilo a vyzval k náležitej príprave na stretnutie s Kristom, ktorý prichádza iba do čistého srdca.Vypočujte si ďalšie kázne vladyku Milana


Naše príspevky na YOUTUBE

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka