Gréckokatolícka eparchia KošiceHomília vladyku Milana Chautura, Košice, 13.12.2015


vladyka Milan, Košice, 13.12.2015

(Košice, 13. december) Nedeľa svätých praotcov bola pre Gréckokatolícku eparchiu Košice dňom viacerých významných udalostí. V úvode archijerejskej svätej liturgie vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, otvoril jednu z troch Brán milosrdenstva Košickej eparchie a to v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky a spolu s ľudom sa pomodlil modlitbu mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva. Téme milosrdenstva sa vladyka Milan venoval aj na svojej homílii, v ktorej zdôraznil dvojaký význam tohto mimoriadneho roka – uvedomiť si Božie milosrdenstvo a stať sa milosrdným. Ako hlavnú prekážku k plnosti prežívania milosrdenstva, vladyka uviedol hriech, ktorý narúša vzťah človeka s Bohom či s blížnym a tak prvým krokom k milosrdenstvu je úprimné vyznanie všetkých hriechov s prijatím Božej odpúšťajúcej lásky.Vypočujte si ďalšie kázne vladyku Milana


Naše príspevky na YOUTUBE

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka