Gréckokatolícka eparchia KošiceHomília vladyku Milana Chautura, Michalovce, 8.12.2015


vladyka Milan, Michalovce, 8.12.2015

(Michalovce, 8. december) Duchovný program v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach na sviatok Nepoškvrneného počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou začal o ôsmej hodine slávením svätej liturgie, ktorú celebroval o. Milan Zaleha CSsR, miestny predstavený kláštora v Michalovciach. V homílii pripomenul, že Ježiš prišiel ako brat a všetci, ktorí počúvajú jeho slovo sú jeho bratmi a sestrami. Aj napriek tomu, že bol pracovný deň, sa na liturgii zúčastnilo hojné množstvo veriacich. Program pokračoval ďalšou svätou liturgiou v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorú slávil o. Jozef Troja CSsR. Počas homílie pripomenul dôležitosť matky v živote dieťaťa a rodiny a zdôraznil, že v Márii každý kresťan dostal Matku, ktorá ho miluje a pozná viac, ako pozemská mama.Vypočujte si ďalšie kázne vladyku Milana


Naše príspevky na YOUTUBE

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka