Gréckokatolícka eparchia KošiceNovoročná fatimská sobota v Michalovciach

    (Michalovce, 2. január) O milosti do nového roka prišli veriaci prosiť aj presvätú Bohorodičku na fatimskej sobote v Bazilike minor v Michalovciach. Program začal modlitbou posvätného ruženca, nasledovala modlitba Tretieho času a prednáška o. Milana Zalehu, predstaveného kláštora Redemptoristov v Michalovciach, o zasvätenom živote. Vrcholom bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR.

    Vo svojej kázni postavil za vzor rodiča Máriu, ktorá človeka vychováva skrze tri podstatné momenty: lásku, napomínanie a príklad. Láska totiž chváli dobré konanie, ale zároveň napomína a trestá, lebo skutočná láska nesúhlasí s konaním zla. Mária je tiež vychovávateľkou, ktorá svoje deti vedie cez vlastný príklad, príklad čistoty, skromnosti, jednoznačnosti a odovzdanosti Bohu. Napokon vladyka vyzval rodičov k výchove podľa vzoru Márie.

    V závere sa vladyka Milan s veriacimi pomodlil moleben k presvätej Bohorodičke a modlitbu pred ostatkami blahoslaveného Dominika Metoda Trčku.

autor: TSKE (Tlačový servis Košickej eparchie)
dátum: 04.01.2016


Foto: Maroš Dupnák

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka