Gréckokatolícka eparchia KošiceGréckokatolíci Košíc spolu s vladykom Milanom Chauturom ďakovali za prežitý rok

    (Košice, 31. december) Košický katedrálny chrám Narodenia presvätej Bohorodičky sa zaplnil veriacimi, ktorí prišli poďakovať Bohu za prežitý rok formou účasti na archijerejskej svätej liturgie slávenej vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom. Všetkým sa prihovoril o. Marko Rozkoš, riaditeľ eparchiálneho úradu, a vo svojej kázni zhrnul významné udalosti spoločenského a cirkevného diania, ktoré sa dotýkali Košickej eparchie a jej veriacich.

    Medzi iným spomenul zbierku šatstva a potravín, ktorou veriaci pomohli trpiacim ľuďom na Ukrajine, význam referenda o rodine, či úspech slovenských kňazov na Majstrovstvách kňazov Európy v halovom futbale v St. Pöltene v Rakúsku, kde sa umiestnili na piatom mieste. Neopomenuli sa ani tradičné udalosti ako cyklotúra s vladykom Milanom v Trebišovskom okrese a Camp Eparchie, na ktorom sa tohto roku zúčastnilo asi štyristo mladých. Významnou udalosťou bol Druhý národný pochod za život v Bratislave, počas ktorého naši veriaci slávili sv. liturgiu v chráme sv. Ladislava, v ktorom sa v roku 1968 konala aj prvá slávnostná svätá liturgia po obnove Gréckokatolíckej cirkvi. Návšteva Ad Limina biskupov zo Slovenska aj v našej eparchii posilnila povedomie príslušnosti k cirkvi, čo aj sa aj potvrdilo prežívaním mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, ktorý za hojnej účasti veriacich vladyka Milan otvoril 8. decembra v Bazilike minor v Michalovciach a 13. decembra v katedrálnom chráme. Najčerstvejšou udalosťou je finálne kolo futbalového turnaja Košickej eparchie, v ktorom si postup do turnaja o pohár predsedu KBS vybojovalo družstvo z farnosti Vyšné Remety.

    V závere sv. liturgie sa vladyka Milan pomodlil ďakovnú modlitbu za všetky dobrodenia a milosti, ktorými Boh obdaroval Cirkev i všetkých veriacich.

    Silvestrovský večer pokračoval v košickej Crow aréne na spoločnom korčuľovaní veriacich a mladých s vladykom Milanom a pred polnocou nový rok vítali v katedrálnom chráme eucharistickou pobožnosťou, po ktorej sa všetci prítomní stretli v pastoračných priestoroch a spoločným prípitkom si navzájom zaželali mnohé milosti do nového roka.

autor: Jaroslav Girovský
dátum: 01.01.2016
Foto: Peter Hric

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka