Gréckokatolícka eparchia KošiceVladyka Milan Chautur udelil nižšie svätenia trom bohoslovcom

    (Košice, 3. január) V úvode nedeľnej archijerejskej svätej liturgie v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR, udelil postriženie bohoslovcom štvrtého ročníka, Jozefovi Havrilčákovi, Jánovi Horňákovi a Adriánovi Semanovi.

    Vo svojej homílii sa vladyka Milan venoval téme prípravy na sviatky a zdôraznil neustálu potrebu prípravy, ktorá má zasiahnuť každú časť pozemského života, lebo ten je prípravou na život večný. Upozornil však, že príprava spočíva nie v pasívnom, ale v aktívnom očakávaní, ktoré ovplyvňuje konanie človeka na základe kresťanských a morálnych princípov. Ku príkladu takéhoto aktívneho očakávania vyzval každého kresťana, no v prvom rade postrižencov, aby sami žili podľa Božích prikázaní, ktoré budú ohlasovať cirkevným spoločenstvám.

    Liturgický spev viedol katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej. Radostná udalosť nižších svätení sa tiež oslávila malým agapé v pastoračných priestoroch farského úradu.

    Postriženie je nižšie svätenie, ktorým je kandidátovi zverená služba čteca (lektora), pivca (kantora) a svišcenosca (svieconosiča). Postrihnutím vlasov na hlave je symbolizované zasvätenie sa kandidáta do služby Bohu a svätenec je zaradený do duchovného stavu.

autor: TSKE (Tlačový servis Košickej eparchie)
dátum: 04.01.2016
Foto: Peter Hric

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka