Gréckokatolícka eparchia KošiceSviatok Bohozjavenia Pána v Košiciach

    (Košice, 6. január) Na sviatok Bohozjavenia Pána košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR, slávil archijerejskú svätú liturgiu v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Svätá liturgia bola zároveň vysielaná rádiom Regina na celé územie Slovenska. Liturgický spev viedol katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda.

    Svojou kázňou vladyka Milan pripomenul, že udalosť sviatku zjavuje spoločenstvo najsvätejšej Trojice, ale zároveň ukazuje, že aj človek, stvorený na obraz Boha, sa môže realizovať a byť šťastný iba v spoločenstve, predovšetkým v spoločenstve rodiny. Upozornil však, že spoločenstvo môže existovať, iba ak je založené na princípoch skutočnej lásky a autority.

    Po svätej liturgii nasledovalo Jordánske svätenie vody, do ktorej biskup trikrát ponára trojsviecu, potom na vodu trikrát dýcha a trikrát ju žehná rukou. Napokon počas spevu tropára sviatku, biskup ponoreným ručným krížom robí trikrát znak kríža vo vode a novoposvätenou vodou kropí celý chrám a všetkých veriacich. Jordánske svätenie vody je neodmysliteľnou súčasťou sviatku Bohozjavenia, keďže Ježiš Kristus tým, že vstúpil do vôd rieky Jordán, posvätil tieto vody.

autor: TSKE
dátum: 06.01.2016
Foto: Peter Hric

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka