Gréckokatolícka eparchia KošiceVladyka Milan Chautur sa v Sobranciach modlil za podporu kultúry života a posvätil obrazy zobrazujúce Božie milosrdenstvo

    (Sobrance, 21. december) Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, pred sviatkami Kristovho narodenia slávil liturgiu na úmysel šírenia kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny v Chráme sv. Sedmopočetníkov v Sobranciach. Hneď úvod slávnosti patril akadémií, ktorú pripravili veriaci farnosti. Cieľom bolo poukázať na hodnotu a následne ochranu ľudského života. Na akadémii sa organizačne pripravovali Adriana Cinkaničová a Milena Šemráková. Hodnotu ľudského života vyzdvihol aj vladyka Milan vo svojej kázni. Slávenie liturgie za podporu kultúry života v období očakávania Kristovho narodenia vytvorilo krásny úvod do týchto nádherných sviatkov.

    V rámci slávnosti boli posvätené aj dva obrazy, obraz Božieho milosrdenstva a tiež novozrekonštruovaný obraz Božieho srdca, ktoré aj v kontexte prebiehajúceho mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva veriacim svojou hĺbkou pripomínajú práve neustálu potrebu Božieho milosrdenstva.

    Obraz Božieho srdca má zároveň pre veriacich farnosti veľký význam a teší sa tiež veľkej úcte. Jeho rekonštrukciu sponzorsky podporili členky spolku sv. Ruženca. Celá udalosť sa niesla v pozitívnom duchu a v radostnom očakávaní nadchádzajúcich sviatkov.

autor: Miroslava Ročeňová
dátum: 28.12.2015


Foto: Miroslava Ročeňová

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka