Gréckokatolícka eparchia KošiceVladyka Cyril Vasiľ slávil sv. liturgiu v Košiciach

    (Košice, 26. december) Na sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, slávil sv. liturgiu v košickej katedrále. Vo svojej homílii sa zameral na vyzdvihnutie postáv, ktoré často považujeme za "vedľajšie", ale bez ktorých by sa hlavné scény nikdy neboli uskutočnili. Po jase a sláve vianočnej noci, po speve anjelov a klaňaniu sa mudrcov, nastala všednosť - každodenný život so všetkými výzvami. A práve v každodennosti vidíme Máriu, Ježišovu matku, spolu s Jozefom, ktorí sa snažia zachrániť si život útekom do Egypta. a v Egypte sa stávajú utečencami, prišelcami, ktorých sprevádzali pochybnosti, odmietanie, pohŕdanie domácich, Egypťanov. V mnohom pripomínajú utečencov dnešných čias, ktorí si chcú zachrániť život, zabezpečiť budúcnosť pre svoje deti, dať im nádej. Tak ako svätú Rodinu sprevádzali nedôverčivé a odmietavé pohľady pred dvoma tisícročiami, tak sprevádzajú aj týchto utečencov nedôverčivé a odmietavé pohľady nás, ľudí moderných čias.

    Vladyka Cyril však zdôraznil, že z každodennosti sv. Rodiny medzi utečencami v im cudzej krajine sa môžeme veľa učiť. v prvom rade objaviť, že je to Ježiš, ktorý urobil z tejto rodiny rodinu výnimočnú. Ak prijmeme Ježiša do vlastných rodín, ak ho znovuobjavíme, aj naše rodiny sa stanú výnimočnými. On nás sprevádza a ukazuje smer, aby sme sa nestratili v neistote budúcnosti. Oslava každodennosti nás pobáda, aby sme dnes ďakovali tým "vedľajším" postavám v našom živote. Sú to však dôležité postavy, bez ktorých by sme tu dnes neboli: mama a otec. Matky a manželky, ktoré vytvárajú rodinné puto láskavosti, nehy a domova. Otcovia a manželia, ktorí sa starajú o každodenný chlieb, o bezpečie a budúcnosť. Dedkovia a babičky, ktoré sprevádzajú svojou múdrosťou a životnou skúsenosťou mladých. A mnoho ďalších osôb, ktoré nám svojou prítomnosťou, prácou a pomocou umožňujú byť tým, kým sme.

    Vyslovme vďaku práve týmto dôležitým osobám, bez ktorých sa "veľké scény" života nikdy neuskutočnia, a v každodennosti sa staňme blízkymi aj tým, čo sa dnes veľmi podobajú na utekajúcu rodinu Jozefa, Márie a Ježiša.

autor: Róbert Jáger
dátum: 26.12.2015© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka