Gréckokatolícka eparchia KošiceOdpustová slávnosť Základnej školy Svätej Rodiny s vladykom Milanom

    (Sečovce, 22. december) V závere predvianočného obdobia sa vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, stretol so svojimi veriacimi na slávnostnej archijerejskej liturgii v Sečovciach, keď prijal pozvanie Cirkevnej spojenej školy, sídliacej v tomto meste. Slávnostnú liturgiu celebroval za účasti riaditeľa Školského eparchiálneho úradu, o. Petra Oreniča, duchovného správcu školy, o. Juraja Tomáša, sečovského protopresbytera, o. Miroslava Pohára a ďalších duchovných.

    V slávnostnej homílii vladyka Milan hlavný dôraz kládol na dieťa, dieťa betlehemské, ale aj na dieťa súčasné, ktoré má právo na lásku otca i matky. Avšak rozvodovosť rodín stúpa a zodpovednosť rodičov za skutočnú výchovu detí klesá. Vzorom pre všetkých rodičov je Jozef a Mária - sv. rodina, pre ktorých je dieťa najvzácnejší dar. Vladyka Milan apeloval na všetkých pedagógov cirkevnej školy, aby skutočný zmysel rodiny aplikovali aj do každodenného života školy.

    Spoločné stretnutie pedagógov sečovskej cirkevnej školy s vladykom Milanom sa nieslo v duchu nefalšovaného pokoja, lásky a porozumenia, a to nielen v tomto predvianočnom období, ale je to tak aj počas celého školského roka.

autor: Mgr. Juraj Ostrožovič
dátum: 23.12.2015


Foto: PaedDr. Ľubomír Dežerický, PhD.

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka