Gréckokatolícka eparchia KošiceSiedmy tematický víkend mladých Košickej eparchie

    (Trebišov, 11.-13. december) Mladí z košického protopresbyterátu sa už po siedmy krát stretli na Tematickej víkendovke na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta v Trebišove. Tentoraz sa spolu s o. Milanom Kmecom, predsedom Komisie pre mládež Košickej eparchie, a o. Jánom Fedorišinom, kaplánom farnosti Košice – Ťahanovce, zamýšľali nad témou „1+1+1=1“ alebo „Boh vo vzťahu.“

    V piatok mladí absolvovali prvú časť katechéz o. Milana, ktorá bola zameraná na vlastnosti Boha, hlavne na Jeho dokonalosť a lásku. Nasledovala osobná meditácia a modlitba Božieho Slova, ktorú viedol o. Ján.

    V sobotu po ranných modlitbách program pokračoval katechézami pre lepšie porozumenie trojjedinej podstaty Boha. Po svätej liturgii nasledovali hry, tretí blok katechéz a modlitba večierne. Večer sa už potom niesol v oslavnom duchu, tancovalo sa, spievalo a hrali sa aj rôzne športové hry. Víkend sa zakončil slávnostnou nedeľnou svätou liturgiou a spoločným zdieľaním.

    Tento víkend bol pre všetkých veľmi obohacujúci, lebo okrem toho, že sa navzájom lepšie spoznali, pomohol im aj o čosi hlbšie pochopiť Božie vlastnosti a Jeho podstatu.

autor: Andrea Geregová
dátum: 15.12.2015
Foto: Vojtech Riník

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka