Gréckokatolícka eparchia KošiceBenefičný vianočný koncert v Košiciach

    (Košice, 11. december) V piatok sa o 18.00 hodine vo Veľkej sále Historickej radnice v Košiciach, uskutočnil benefičný vianočný koncert s názvom: „Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám ...“ Podujatie realizovala Humanitná spoločnosť Humanita pre život Spišské Vlachy pre zdravotne postihnuté deti a sociálne odkázané rodiny.

    Na podujatí vystúpilo desať účinkujúcich folklórnych súborov a sólistov. Večer sa niesol v duchu vianočných kolied, piesní a vinšov. Prítomní počuli vianočné trúbenie, koledy zo Šariša, z Pohronia, z Oravy. Všetci , ktorí prišli na koncert, podporili finančnou čiastkou štyristo eur činnosť občianskeho združenia Maťko a finančnou čiastkou tritisícdvestodesať eur Centrum pre dobré mamičky Gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach.

    Centrum pre dobré mamičky vykonáva sociálno – charitatívnu činnosť a počas roka 2015 podporilo rodiny v núdzi, rodiny s jedným rodičom, deti z pestúnskych rodín, rodiny azylantov žijúcich v Košiciach, deti z komunitných centier a ukrajinské rodiny. Centrum bolo zapojené do letnej zbierky školských potrieb, do potravinovej zbierky a teraz, v čase Vianoc, poteší štyristo detí rôznymi darčekmi. Vďaka patrí všetkým darcom a dobrovoľníkom!

autor: Anna Ivanková
dátum: 14.12.2015
Foto: Jaroslav Girovský

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka