Gréckokatolícka eparchia KošiceOtvorenie Brány milosrdenstva v Košickej katedrále

    (Košice, 13. december) Nedeľa svätých praotcov bola pre Gréckokatolícku eparchiu Košice dňom viacerých významných udalostí.

    V úvode archijerejskej svätej liturgie vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, otvoril jednu z troch Brán milosrdenstva Košickej eparchie a to v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky a spolu s ľudom sa pomodlil modlitbu mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva.

    Téme milosrdenstva sa vladyka Milan venoval aj na svojej homílii, v ktorej zdôraznil dvojaký význam tohto mimoriadneho roka – uvedomiť si Božie milosrdenstvo a stať sa milosrdným. Ako hlavnú prekážku k plnosti prežívania milosrdenstva, vladyka uviedol hriech, ktorý narúša vzťah človeka s Bohom či s blížnym a tak prvým krokom k milosrdenstvu je úprimné vyznanie všetkých hriechov s prijatím Božej odpúšťajúcej lásky.

    Na záver svätej liturgie vladyka požehnal baner Svätého roka milosrdenstva. Vzhľadom na blížiaci sa čas Vianoc vladyka Milan požehnal všetkých koledníkov Dobrej noviny, ktorých v tento deň zastupovali deti a mládež zo Sečoviec a Petríkoviec. Títo koledníci sa podujali na úlohu milosrdenstva formou koledovania na pomoc, ktorá je použitá na rozmanité ciele. Prítomných svojou prítomnosťou povzbudil a práve za túto obetavosť sa poďakoval aj Benson Kioko Kiamba, študent tretieho ročníka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý pochádza z Kene a za možnosť štúdia na Slovensku vďačí aj koledníkom a dobrodincom Dobrej noviny.

    V tento deň si zároveň Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pripomenul výročie svojho vzniku a to krátkym vystúpením pred touto svätou liturgiou, ktorú následne doprevádzal svojím spevom. Vladyka Milan všetkým členom zboru poďakoval za ich obetu a spev, ktorým už tridsať rokov obohacujú sväté liturgie. Zbor založil a prvé roky viedol vtedajší miestny kaplán, o. Vojtech Boháč. Od roku 1991 bol dirigentom zboru Šimon Marinčák a v roku 1996 prešiel pod taktovku súčasnej zbormajsterky, Lucie Lovašovej. Za tieto roky dirigentskej námahy vladyka vyjadril svoju vďačnosť a venoval im ďakovné listy, ktoré aj za neprítomných dirigentov prevzala pani Lovašová.

autor: Jaroslav Girovský
dátum: 13.12.2015


Foto: Pavol Pastornický

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka