Gréckokatolícka eparchia KošiceRok milosrdenstva v Košickej eparchii

    Košická eparchia ponúka kňazom, katechétom, animátorom, ale aj všetkých záujemcom inšpiratívne myšlienky, aktivity či pozvania na rôzne udalosti počas nasledujúceho roka. V hlavnom menu nájdete širokú škálu podnetov k osobnej či spoločnej modlitbe, k stretnutiu a k prehlbovaniu duchovnosti milosrdenstva.

    Sv. otec František upriamuje našu pozornosť k základu našej viery, ktorým je ničím nezaslúžené priľnutie Boha k nám, k ľuďom. Apoštol Pavol píše v liste Rimanom (Rim 5,6-8): Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.

    V bule Tvár milosrdenstva sv. otec František píše: Dvojicou slov „trpezlivý a milosrdný“ sa v Starom zákone často opisuje Božia povaha. Božie milosrdenstvo sa konkrétne prejavuje v mnohých udalostiach dejín spásy, keď jeho dobrota prevažuje nad trestom a zničením. Zvlášť žalmy poukazujú na túto vznešenosť jeho konania: „Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy; on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou“ (Ž 103, 3 – 4). Ďalší žalm ešte jasnejšie potvrdzuje konkrétne znaky milosrdenstva: „Pán vyslobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých. Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov“ (Ž 146, 7 – 9). A nakoniec ešte jedno vyjadrenie žalmistu: „Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany… Tichých sa Pán ujíma, ale hriešnikov ponižuje až po zem“ (Ž 147, 3. 6).

    Skrátka, Božie milosrdenstvo nie je len abstraktnou ideou, ale je konkrétnou realitou, ktorou Boh zjavuje svoju lásku ako lásku otca a matky, ktorí pociťujú náklonnosť k svojmu dieťaťu z najhlbšieho vnútra svojej bytosti. Skutočne možno povedať, že ide priam o „vášnivú“ lásku. Pramení zvnútra ako hlboký, prirodzený cit, utkaný z nehy a súcitu, trpezlivosti a odpúšťania. (Misericordiae vultus, 6)

autor: Róbert Jáger
dátum: 09.12.2015

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka