Gréckokatolícka eparchia KošiceVladyka Milan Chautur posvätil nový ikonostas

    (Pusté Čemerné, 6. december) Vladyka Milan Chautur, košický eparcha, slávil archijerejskú svätú liturgiu na sviatok svätého Mikuláša v chráme zasvätenom tomuto svätcovi vo farnosti Pusté Čemerné. V úvode udalosti vladyku Milana privítal miestny starosta obce, Oto Fenin. Pri tejto príležitosti bol posvätený aj nový ikonostas, bohostánok, sedemramenný svietnik a horné miesto, ktoré zhotovil miestny farník, Štefan Danko, za pomoci svojich synov. Ikonopiseckú prácu vykonal diakon Košickej eparchie, o. Rastislav Varga.

    Vo svojej homílii, vychádzajúc zo sviatku i evanjeliového čítania, vladyka Milan upozornil na vďačnosť, ktorá je tak často opomenutá. Pripomenul, že je to práve vďačnosť, ktorá vytvára vzťah medzi darcom a obdarovaným, teda je dôležité si uvedomiť, že mnohé veci brané ako samozrejmé, sú vlastne darom. Preto vladyka vyzval k vďačnosti Bohu za všetko, čo dáva, a to formou nedeľnej svätej liturgie.

    Správca farnosti Strážske, ktorá spravuje farnosť Pusté Čemerné, o. Ladislav Praščák, na záver vyjadril svoju vďačnosť majstrom, ktorí sa podieľali na veľkolepom diele, a venoval im pamätné listy. Veriaci zároveň obdarovali vladyku Milana darčekovým košom a kresbou. Prítomní sa ešte pomodlili moleben k presvätej Bohorodičke, počas ktorého prebiehalo myrovanie a odpustová slávnosť sa zakončila sprievodom s čítaním evanjelia.

autor: Jaroslav Girovský
dátum: 07.12.2015
Foto: Peter Kičinka

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka