Gréckokatolícka eparchia KošicePrehliadka detských a mládežníckych zborov v Trebišove

    (Trebišov, 29. november) Poslednú novembrovú nedeľu sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove uskutočnil šiesty ročník Prehliadky detských a mládežníckych zborov Košickej eparchie eparchie blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. Prehliadku organizuje každoročne Komisia pre mládež Košickej eparchie, pod patronátom vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa.

    Krásu svojich hlasov a darov od Boha prišlo prezentovať 15 speváckych zborov: zbor z farnosti Falkušovce, zbor Angelino z Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove, zbor Amadeus a zbor Emanuel z farnosti Sečovce, školská skupina Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove, zbory Šalom a Cherubín z farnosti Trebišov, zbor Eliáš family z farnosti Jasenov, zbor z farnosti Rozhanovce, zbor Juričatá z Novosadu, zbor z farnosti Lastovce – Michaľany, zbor z farnosti Košický Klečenov, zbor z farnosti Trnava pri Laborci , zbor Theotokos – Michalovce a zbor z farnosti Stanča. Tohtoročná účasť veľmi prekvapila a v histórii tohto podujatia bola rekordná. Diváci zažili i milé prekvapenie v podobe hosťa: rómskej gospelovej skupiny F6 z Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave. Ich kvalitné a radostné vystúpenie doplnilo povzbudivé hodnotenie jednotlivých zborov po ich vystúpení.

    Vďaka značnej podpore mesta Trebišov, bohuznámim dobrodincom, dobrovoľníkom a zvukárom z Audioone, sa podarilo organizátorom pripraviť aj tento rok pútavé podujatie. Prehliadka zaujala širokú verejnosť a estrádna sála sa naplnila vyše 500 ľuďmi, čo len potvrdilo fakt, že ešte existuje generácia mládeže a detí, ktorá chce chváliť Boha a rada prežíva svoje vzťahy i v rámci širšieho spoločenstva.

autor: o. Emil Zorvan
dátum: 30.11.2015
Foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka