Gréckokatolícka eparchia KošiceCirkevné školy v Trebišove sa spojili pri slávení svätej liturgie

    (Trebišov, 29. november) Pri príležitosti prezentácie trebišovských cirkevných škôl, v nedeľu dopoludnia košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur, CSsR, slávil archijerejskú svätú liturgiu v chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove.

    V úvode udalosti sa vladykovi, ako aj prítomným učiteľom a žiakom cirkevných škôl, prihovoril riaditeľ Eparchiálneho školského úradu, o. Peter Orenič. Vladyka Milan vo svojej kázni poukázal na príklad Ježiš Krista – učiteľa a prítomným pedagógom jednotlivých škôl pripomenul, že vo svojom povolaní sú aj vychovávateľmi a vzormi pre svojich žiakov, a to v škole aj mimo nej. Na záver udalosti sa trebišovský protopresbyter, o. Dušan Seman, poďakoval vladykovi Milanovi za spoločné slávenie svätej liturgie a slová povzbudenia.

autor: František Engel
dátum: 30.11.2015


Foto: Matej Krivjaník

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka