Gréckokatolícka eparchia KošiceHomilia vladyku Milana Chautura, Trebišov 22.11.2015


vladyka Milan, Trebišov, 22.11.2015

Reagujúc na aktuálnu spoločenskú situáciu, vladyka Milan vo svojej kázni povedal, že moc štátov a kráľovstiev, nezávisí od sily ich ekonomiky či zbraní, veď spoločnou črtou všetkých mocností histórie bol strach – strach vladárov, že prídu o svoju moc, a strach ľudu z utláčania. Vladyka poukázal na fakt, že jedine Kristus je skutočným kráľom, ktorý vládne láskou viditeľnou na kríži, dobrom, pravdou a spravodlivosťou bez strachu, zloby a zastrašovania. No mnohí, ktorí sa do Jeho kráľovstva – do Cirkvi zaradili krstom, sa sami z neho vyčleňujú svojím konaním, zradou vlastného svedomia, zradou viery a Krista samotného. Preto v závere vladyka povzbudil veriacich k vernosti Kristovmu kráľovstvu, lebo ono jediné má istú budúcnosť a ani pekelné brány ho nepremôžu. (Porov. Mt 16,18)Vypočujte si ďalšie kázne vladyku Milana


Naše príspevky na YOUTUBE

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka