Gréckokatolícka eparchia KošiceOdpustová slávnosť Cirkevnej spojenej školy v Sečovciach

    (Sečovce, 23. november) Cirkevná spojená škola v Sečovciach, ktorú tvoria dve organizačné zložky - Základná škola Sv. Rodiny a Základná umelecká škola sv. Cecílie, si pripomenula patrónku všetkých hudobníkov, sv. Cecíliu, odpustovou slávnosťou.

    Oslavy začali slávnostnou svätou liturgiou v Gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach, ktorú celebroval košický eparcha, vladyka Milan Chautur, za účasti riaditeľa Eparchiálneho školského úradu, o. Petra Oreniča, sečovského protopresbytera, o. Miroslava Pohára, duchovného správcu Cirkevnej spojenej školy v Sečovciach, o. Juraja Tomáša, a ďalších duchovných.

    Vladyka Milan vo svojej homílii pripomenul prítomným cieľ a poslanie ľudského života. Po skončení slávnostnej liturgie sa konal v sečovskom Mestskom kultúrnom stredisku kultúrny program, na ktorom sa zúčastnil aj primátor mesta Sečovce, Jozef Gamrát ako i ďalší pozvaní hostia. V programe sa predstavili žiaci Základnej umeleckej školy sv. Cecílie a ich učitelia.

    Odpustová slávnosť pokračovala slávnostným obedom, na ktorom sa riaditeľka Cirkevnej spojenej školy v Sečovciach, Marcela Lemešová, poďakovala všetkým, ktorí sa svojou prítomnosťou i účasťou v programe podieľali na slávnosti.

autor: Mgr. Juraj Ostrožovič
dátum: 25.11.2015
Foto: PaedDr. Ľubomír Dežerický, PhD.

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka