Gréckokatolícka eparchia KošicePožehnanie prvákov na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove

    (Trebišov, 20. november) V predprazdenstvo sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu (20.11.), sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove, konalo požehnanie prvákov a ich zasvätenie Presvätej Bohorodičke. Za sprievodu kráľovských fanfár žiaci prvých tried vstúpili do niekoľkých siení kráľovského zámku, kde ich svojím vystúpením privítali členovia školského zboru Angelino. V sprievode dvorných dám - triednych učiteliek, navštívili rôzne komnaty zámku, kde na nich čakalo mnoho prekvapení v podobe vlastných výrobkov, darčekov, hier, hádaniek, úloh. Po ich splnení sa vrátili do veľkej siene kráľovstva, kde odznelo desatoro pravidiel k šťastnému životu prvákov. Okrem pravidiel slušného správania zazneli slová, ktoré našich prvákov budú viesť k Božej múdrosti, láske a nebeskej radosti. Po odznení slávnostného sľubu predstúpili pred kráľovnú, ktorá ich slávnostne pasovala za prváka, položením kovovej ruže na rameno. Svoj sľub spečatili odtlačkom svojho prsta na pergamen s pravidlami k šťastnému životu. Po sladkej odmene na slávnostnej kráľovskej hostine, sa všetci odobrali do školskej kaplnky na svätú liturgiu, odovzdať svoje srdiečka Panne Márii a tak ju poprosiť o neustálu ochranu a pomoc pri školských povinnostiach. Na záver sv. liturgie, ktorú slávil trebišovský protopresbyter, o. Dušan Seman, a duchovný správca školy, o. Tomáš Haburaj, kňazi požehnali nových prvákov a zasvätili ich Presvätej Bohorodičke. Potom spoločne s pani riaditeľkou, Ľudmilou Bumberovou, a pani zástupkyňou, Monikou Mihalkovou, slávnostne odovzdali deťom malý darček, medailu Panny Márie, záložku a pamätný list. Svätú liturgiu deti napokon ukončili spevom, kde v piesňach s radosťou spievali o Božej láske, rodine, radosti a viere.

autor: Mgr. Ľubica Bandoľová
dátum: 25.11.2015

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka