Gréckokatolícka eparchia KošiceOtcovia baziliáni slávili odpust na sviatok Krista Kráľa

    (Trebišov, 22. november) V trebišovskom kláštore otcov baziliánov, ktorých chrám, ako jediný v Košickej eparchii, je zasvätený sviatku Krista Kráľa, sa v nedeľu konala odpustová slávnosť. Jej vyvrcholením bola archijerejská svätá liturgia, ktorú celebroval košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR.

    Reagujúc na aktuálnu spoločenskú situáciu, vladyka Milan vo svojej kázni povedal, že moc štátov a kráľovstiev, nezávisí od sily ich ekonomiky či zbraní, veď spoločnou črtou všetkých mocností histórie bol strach – strach vladárov, že prídu o svoju moc, a strach ľudu z utláčania. Vladyka poukázal na fakt, že jedine Kristus je skutočným kráľom, ktorý vládne láskou viditeľnou na kríži, dobrom, pravdou a spravodlivosťou bez strachu, zloby a zastrašovania. No mnohí, ktorí sa do Jeho kráľovstva – do Cirkvi zaradili krstom, sa sami z neho vyčleňujú svojím konaním, zradou vlastného svedomia, zradou viery a Krista samotného. Preto v závere vladyka povzbudil veriacich k vernosti Kristovmu kráľovstvu, lebo ono jediné má istú budúcnosť a ani pekelné brány ho nepremôžu. (Porov. Mt 16,18)

    Svätú liturgiu svojím spevom doprevádzal Zbor sv. Jozefa z Michaloviec. V závere slávnosti o. Polykarp Š. Jacoš OSBM, ihumen kláštora, poďakoval vladykovi za spoločnú modlitbu a ako je zvykom na odpustových slávnostiach, nasledovalo myrovanie s obchodom okolo kláštora.

autor: Jaroslav Girovský
dátum: 23.11.2015


Foto: Marek Bogdaň

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka