Gréckokatolícka eparchia KošiceSviatok sv. Jozafáta mučeníka, arcibiskupa Polockého

    12. novembra 2015 bola slávnostná sv. liturgia pri telesných pozostatkoch arcibiskupa a mučeníka Jozafáta v Bazilike sv. Petra v Ríme. Okolo oltára v bočnej lodi baziliky sa zhromaždili veriaci, kňazi a biskupi Prešovskej gréckokatolíckej metropólie, kňazi Mukačevskej eparchie, Ľvovskej metropólie a Apoštolského exarchátu v Bielorusku spolu s gréckokatolíkmi iných eparchií, ktorí boli práve v tieto dni vo Večnom meste. Medzi nimi aj ukrajinský gréckokatolícky biskup Veľkej Británie a pomocný biskup Ternopiľskej metropólie. Hlavným celebrantom bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Vo svojej homílii zdôraznil, že Jozafátovo krvavé mučeníctvo nás všetkých povzbudzuje k vydávaniu svedectva vlastným životom, ktoré sa mnohokrát môže stať formou nekrvavého mučeníctva. Ježiš nám totiž nesľúbil život akoby prechádzku po ružovej záhrade, ale prisľúbil nám svoju prítomnosť a pomoc, nech by sa dialo čokoľvek. Ja som s vami každý deň až do konca vekov ( porov. Mt 28,20).

autor: ThBibLic. Róbert Jáger, PhD
dátum: 17.11.2015
Foto: Mgr. Tomáš Miňo

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka