Gréckokatolícka eparchia KošiceAD LIMINA 2015 - ukončenie návštevy

    (Rím, 14.11.2015) Slovenskí biskupi dnes ukončili viacdňovú návštevu ad limina apostolorum v Ríme a Vatikáne. Počas uplynulých dní sa dvakrát stretli s pápežom Františkom, navštívili viaceré vatikánske dikastéria a pápežské rady a slávili sväté omše so slovenskými pútnikmi a krajanmi v hlavných rímskych bazilikách. V závere spolu s veriacimi, ktorí ich sprevádzali, slávili svätú omšu v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda. Predsedal jej slovenský kardinál Jozef Tomko, ktorý sa veriacim s biskupmi prihovoril aj v homílii. Obetoval ju za Slovensko, Cirkev na Slovensku a všetky milosti, ktoré potrebujú naši ľudia. Zároveň ju venovali aj za obete piatkovej tragédie v Paríži. Po liturgii biskupi ukončili svoju návštevu Ríma.

    Počas svojej návštevy, ktorej oficiálna časť sa konala od pondelka 9. do piatku 13. novembra, sa biskupi dvakrát stretli so Svätým Otcom Františkom - v stredu 11. novembra pri generálnej audiencii na Námestí sv. Petra a počas štvrtkovej súkromnej audiencie (12. novembra). Po svojom tradičnom príhovore na generálnej audiencii pápež František osobitným spôsobom pozdravil slovenských biskupov a pútnikov. „S láskou vítam pútnikov zo Slovenska, ktorí sprevádzajú svojich biskupov počas ich návštevy ad limina apostolorum, osobitne kňazov, seminaristov, zasvätené osoby i všetkých veriacich. Drahí bratia a sestry, vaša návšteva Ríma nech posilní povedomie príslušnosti k Cirkvi. Sprevádzajte vašich biskupov intenzívnymi modlitbami a nezabudnite na modlitbu aj za mňa. Zo srdca žehnám všetkých vás i vašich drahých vo vlasti," prihovoril sa Svätý Otec František. Po skončení generálnej audiencie ešte v rámci osobných pozdrav pozdravil každého z biskupov. V závere audiencie pozdravili pápeža aj zástupcovia Televízie LUX. Svätý Otec od nich prijal dar a požehnal ružence pre členov Klubu TV LUX.

    Súkromné stretnutie slovenských biskupov s pápežom sa konalo vo štvrtok a trvalo zhruba hodinu a pol. Svätý Otec František s biskupmi hovoril o situácii Cirkvi na Slovensku, ako aj jej pastoračnej a evanjelizačnej službe. Osobitne rozoberali témy ako postoj k utečencom, starostlivosť o rodiny a mládež, úloha laikov, starostlivosť biskupov o svojich kňazov a spolupráca s rehoľníkmi. Pápež František sa podelil aj s tým, čo ho viedlo k rozhodnutiu vyhlásiť Svätý Rok milosrdenstva a všetkých kňazov na Slovensku povzbudil, aby každému veriacemu dali pocítiť Božiu lásku, že Cirkev je Matka a Boh je Otcom. Na podnet predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského sa venovali aj otázke, ktorá je na Slovensku osobitne bolestivá, situácii emeritného trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka. Svätý Otec s biskupmi na túto tému podrobnejšie hovoril, vysvetlil im, ako si záležitosť osobne preštudoval a požiadal biskupov, aby veriacim sprostredkovali, že je pripravený Mons. Bezákovi pomôcť. Svätý Otec mal na papieri vopred pripravený príhovor, ktorý biskupom odovzdal ako text. K dispozícii je na stránke TK KBS.

    Biskupi navštívili dvadsiatku vatikánskych úradov. Najskôr to bola Kongregácia pre kauzu svätých. Neskôr Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Pápežská rada pre laikov, pre rodinu a pre spoločenské komunikačné prostriedky. Neskôr sa pridala Kongregácia pre katolícku výchovu, pre východné cirkvi, Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, na podporu jednoty kresťanov, na podporu novej evanjelizácie a pre spravodlivosť a pokoj. Potom navštívili Kongregáciu pre náuku viery, Pápežskú radu pre pastoráciu zdravotníkov, pre kultúru, Apoštolskú penitenciáriu, Kongregáciu pre zasvätený život a Pápežskú radu pre výklad zákonov. Záver patril návšteva Kongregácie pre biskupov, pre klerikov a Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry. Okrem oficiálnych rokovaní s jednotlivými vatikánskymi úradmi Rímskej kúrie sa biskupi pravidelne stretávali so stovkami slovenských pútnikov. Každý deň slávili eucharistiu v jednej z hlavných rímskych bazilík. V prvý deň to bola svätá omša pri oltári nad hrobkou sv. Petra vo Vatikáne. V Bazilike sv. Klementa sa pomodlili vešpery pri hrobe sv. Cyrila.

    Posledná návšteva, ktorej náplňou je návšteva hrobu apoštola sv. Petra, stretnutie so Svätým Otcom a rokovanie s vatikánskymi dikastériami, sa konala v roku 2007. Biskupov Slovenska vtedy prijal dnes už emeritný pápež Benedikt XVI. S jeho nástupcom - pápežom Františkom - sa počas uplynulého týždňa slovenskí biskupi stretli po prvých spolu. Slovenských biskupov prijal aj veľvyslanec SR pri Svätej Stolici Peter Sopko so spolupracovníkmi. Stretli sa aj so slovenským veľvyslancom v Taliansku Jánom Šothom a Petrom Dvorským, riaditeľom Slovenského inštitútu v Ríme. Posledným bodom programu bola svätá omša v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorú naživo priniesla TV LUX a Rádio LUMEN. Za celý priebeh návštevy i jej prípravu v závere poďakoval bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS. Na Slovensko sa biskupi vrátia v popoludňajších hodinách.Homília kardinála Tomka na svätej omši v Pápežskom slovenskom kolégiu
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151114003


© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka