Gréckokatolícka eparchia KošiceAD LIMINA 2015 - piaty deň návštevy

    (Rím, 13.11.2015) Piatkový program biskupov začal návštevou Kongregácie pre biskupov. Za KBS predniesol úvodný príhovor jej predseda Mons. Stanislav Zvolenský. Sústredil sa na opis situácie slovenskej cirkvi po územnej reorganizácii diecéz, o ktorom Svätá Stolica rozhodla v roku 2008. Prefekt kongregácie kardinál Marc Ouellet poďakoval biskupom za ich ochotu a snahu riešiť spoločne otázky pastoračného aj ekonomického charakteru, ktoré vznikli po delení diecéz. Poďakoval im aj za rešpektovanie rozhodnutí Svätého Otca a Svätej stolice v kontexte prípadu emeritného arcibiskupa Mons. Roberta Bezáka. Osobitne si spomenul na posledné stretnutie s nedávno zosnulým kardinálom Korcom, s ktorým sa pred rokom zhováral pri návšteve v Nitre. Kardinál Ouellet sa vyjadril, že to bol preňho veľmi cenný zážitok, za ktorý je mimoriadne vďačný a ktorý mu navždy zostane hlboko v pamäti.

    Ďalším dikastériom, ktoré slovenskí biskupi navštívili, bola Kongregácia pre klérus. V ich mene sa tentoraz prihovoril nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, ktorý pri KBS vedie komisiu pre klérus. Predstavil jej jednotlivé subkomisie - pre trvalý diakonát, pre pastoráciu povolaní a semináre a pre trvalú formáciu. Mons. Judák hovoril o aktivitách komisie a rámcovo predstavil štatistické údaje týkajúce sa seminaristov, diakonov a kňazov na Slovensku. Spomenul počet povolaní, ktorý je oproti situácii na poslednej ad limina v roku 2007 nižší, aj keď každoročný prírastok nových kňazov na Slovensku ešte stále prevyšuje počet tých, ktorí za rok zomreli. V záverečnej časti svojho príhovoru informoval o dokumentoch, ktoré boli na Slovensku za posledné roky publikované ohľadom kňazskej formácie. Kardinál Beniamino Stella, ktorý vedie Kongregáciu pre klérus, slovenských biskupov naliehavo povzbudil, aby investovali čím intenzívnejšie úsilie do formácie formátorov, teda do prípravy tých, ktorí majú dbať nad formáciou kandidátov kňazského svätenia.

    Predpoludním biskupi ešte navštívili Najvyšší tribunál Apoštolskej signatúry. Ide o jeden z tribunálov Svätej stolice. Jeho úlohou je dohliadať na činnosť tribunálov v diecézach po celom svete. Tribunál je odvolací tribunál voči rozhodnutiam kongregácií, teda rímskych úradov, ktoré pracujú v mene Svätého Otca. Jeho sudcom bol v minulosti i bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý sa na mieste prihovoril v mene slovenských biskupov. Prijal ich prefekt tribunálu Dominique Mamberti a jej sekretár Frans Daneels. S biskupmi hovorili predstavitelia signatúru o situácii v slovenských diecézach. Ocenili, že v takmer všetkých sú tribunály, ktoré majú svojich členov a sú plne funkčné. V druhej časti rozhovoru hovorili o apoštolskom liste pápeža Františka Mitis Iudex Dominus, ktorý sa týka reformy kánonického procesu pre kauzy vyhlásenia nulity. Predstavitelia signatúry apelovali na biskupov, aby v tejto súvislosti pracovali na súdoch zodpovední kňazi, keďže chystaná reforma procesu zvyšuje náročnosť na kňazov, ktorí v tribunáloch pracujú. Prihovorili sa aj za rozšírenie poradenskej činnosti od kňazov, ktorí by vedeli poradiť ľuďom pri zhodnotení ich životných situácií.

    Popoludní smerovali kroky slovenských biskupov do Baziliky svätého Pavla za hradbami, kde spolu s kňazmi a pútnikmi o 16:00 slávili svätú omšu nad hrobom svätého apoštola Pavla. Hlavným celebrantom bol rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik a homíliu predniesol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.Snímka daru, ktorý dali biskupi pápežovi, je na titulke L´Osservatore Romano
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151113031

Návšteva slovenských biskupov ad limina apostolorum v Ríme (brífing 8)
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151113034


Linky na fotografie

Návšteva Kongregácie pre biskupov
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F13_VA01KongrBiskupi&pn=1

Návšteva Kongregácie pre klerikov
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F13_VA02KongrKnazi&pn=1

Návšteva tribunálu Apoštolskej signatúry
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F13_VA03Tribunal&pn=1

Slávnostná svätá omša v Bazilike sv. Pavla za hradbami
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F13_VA04OmsaPavol&pn=1

Návšteva Štátneho sekretariátu
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F13_VA05StatSekr&pn=1

Návšteva slovenských biskupov ad limina apostolorum v Ríme (video 5)
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151114001


© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka