Gréckokatolícka eparchia KošiceAD LIMINA 2015 - štvrtý deň návštevy

    (Rím, 12.11.2015) Počas štvrtého dňa čakala biskupov osobná audiencia u Svätého Otca Františka. Predtým navštívili Pápežskú radu pre pastoráciu zdravotníkov. Po audiencii u pápeža ich absolvovali návštevu Pápežskej rady pre kultúru, Tribunálu Rímskej roty, Apoštolskej penitenciárie, Kongregácie pre zasvätený život a Pápežskej rady pre výklad zákonov.

    Svätú omšu slávili biskupi na mieste, kde bývajú - v Casa del Clero. Hlavným celebrantom bol vojenský ordinár Mons. František Rábek, v homílii sa prihovoril trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.Príhovor pápeža Františka slovenským biskupom
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151112018


Linky na fotografie

Návšteva Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F12_VA01RadaPastZdravot&pn=1

Návšteva Pápežskej rady pre kultúru
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F12_VA03RadaKultura&pn=1

Osobná audiencia u Svätého Otca Františka
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F12_VA02ApPalac&pn=1

Návšteva Kongregácie pre zasvätený život
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F11_VA03Vespery&pn=1

Návšteva Pápežskej rady na výklad zákonov
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F12_VA05RadaIntLeg&pn=1

Návšteva slovenských biskupov ad limina apostolorum v Ríme (video 4)
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151112030


© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka