Gréckokatolícka eparchia KošiceAD LIMINA 2015 - tretí deň návštevy

    (Rím, 11.11.2015) V stredu dopoludnia sa slovenskí biskupi spoločne s kňazmi a pútnikmi zo Slovenska zúčastnili na Generálnej audiencii so Svätým Otcom Františkom na Námestí svätého Petra vo Vatikáne. "S láskou vítam pútnikov zo Slovenska, ktorí sprevádzajú svojich biskupov počas ich návštevy ad limina apostolorum, osobitne kňazov, seminaristov, zasvätené osoby i všetkých veriacich. Drahí bratia a sestry, vaša návšteva Ríma nech posilní povedomie príslušnosti k Cirkvi. Sprevádzajte vašich biskupov intenzívnymi modlitbami a nezabudnite na modlitbu aj za mňa. Zo srdca žehnám všetkých vás i vašich drahých vo vlasti," povedal Svätý Otec.

    Po skončení audiencie nasledovala návšteva Kongregácie pre náuku viery. Za slovenských biskupov sa na úvod prihovoril bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák, predseda Teologickej komisie KBS. Predstavil členov a prácu komisie, ktorá sa delí na štyri podsekcie - Subkomisia pre náuku viery, Bioetická subkomisia, Enviromentálna subkomisia a Sociálna subkomisia. Informoval o akademickej a pastoračnej situácii na Slovensku z hľadiska súladu s náukou katolíckej viery. Hovoril o otázkach pastoračnej starostlivosti zameranej na manželstvá a rodiny, ale aj na rozvedené a znovusobášobané osoby. Dotkol sa tiež tematiky pastorácie homosexuálnych osôb. Sekretár Kongregácie arcibiskup Luis Francisco Ladaria sa slovenských biskupov pýtal na situáciu na teologických fakultách a na aktuálne otázky z oblasti teológie. Dotkli sa aj jedinečnosti vykupiteľského diela Ježiša Krista. Biskupi s predstaviteľmi kongregácie tiež hovorili o rizikách šíriacej sa teórie gender a nebezpečenstvách spochybnenia manželstva a rodiny. Mons. Ladaria zdôraznil potrebu komplexnej prípravy snúbencov pred prijatím sviatosti manželstva.

    Popoludní sa biskupi presunuli do Baziliky svätého Klementa Rímskeho. Spolu so slovenskými veriacimi sa pomodlili vešpery pri relikviách svätého Cyrila a následne sa presunuli do Lateránskej baziliky, kde potom slávili Eucharistiu.

Pozdrav Svätého Otca Slovákom z generálnej audiencie počas Ad limina
http://sk.radiovaticana.va/news/2015/11/11/p%C3%A1pe%C5%BE_
na_gener%C3%A1lnej_audiencii_osobitne_
pozdravil_slov%C3%A1kov/1185920Linky na fotografie

Generálna audiencia Svätého Otca Františka
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F11_VA01GenAudiencia&pn=1ška

Návšteva Kongregácie pre náuku viery
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F11_VA02KongreViera&pn=1

Slávnostné vešpery v Bazilike sv. Klementa
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F11_VA03Vespery&pn=1

Svätá omša v Lateránskej bazilike
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F11_VA04OmsaLateran&pn=1

Návšteva slovenských biskupov ad limina apostolorum v Ríme (video 3)
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151111041


© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka