Gréckokatolícka eparchia KošiceAD LIMINA 2015 - druhý deň návštevy

    (Rím, 10.11.2015) V najstaršej mariánskej svätyni, v Santa Maria Maggiore, začali slovenskí biskupi druhý deň púte sv. liturgiou v byzantskom obrade. Hlavným celebrantom bol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Svojou účasťou poctil prítomných aj sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, vladyka Cyril Vasiľ SJ. Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, vo svojej homílii pripomenul ako Boh zasahuje do dejín a mení ich. Takou zmenou prešla aj Mária. Okrem toho, že si ju Boh vyvolil a urobil z nej matku vlastného Syna, pod krížom sa stala aj našou matkou, matkou každého kresťana. Modlitba pred jej ikonou sa stáva výzvou pre všetkých – kňazov, biskupov aj kresťanov – otvoriť sa zmene, ktorú chce urobiť sám Boh. Svet okolo nás je plný zmien.  Čítať znamenia časov znamená otvárať sa Bohu tak ako Mária a prijať jeho cestu, jeho impulzy, jeho vízie. Byzantská ikonografia zobrazuje Máriu vždy s Ježišom. Mária drží Ježiša v náručí, ale jednou rukou vždy na neho ukazuje. Toto gesto je kľúčom k pochopeniu Máriinej veľkosti, ale zároveň je smerodajným princípom pre nás: dôverovať Jemu a nikomu inému; spoliehať sa na Neho a nikoho iného; počúvať Jeho slovo a uskutočňovať ho.

    Pracovný program pokračoval návštevou Kongregácie pre katolícku výchovu, Kongregácie pre východné cirkvi. V poobedňajších hodinách Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich, Rada pre podporu jednoty kresťanov, Rada na podporu novej evanjelizácie a Rada pre spravodlivosť a pokoj. Vo podvečerných hodinách slovenských biskupov príjme aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici, Peter Sopka.

autor: ThBibLic. Róbert Jáger, PhD.
hovorca Eparchie Košice
dátum: 10.11.2015
Linky na fotografie

Svätá liturgia
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F10_VA01SvataLiturgia&pn=1

Kongregácia pre katolícku výchovu
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F10_VA02KongrVychova&pn=1

Kongregácie pre východné cirkvi
http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F11%2F10_VA03KongrVychCirkvi&pn=1


© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka