Gréckokatolícka eparchia KošiceAD LIMINA 2015 - prvý deň návštevy

    (Rím, 9.11.2015) Bazilika sv. Petra. Rannou eucharistickou slávnosťou začala púť slovenských biskupov ad limina apostolorum pri hrobe apoštola Petra. Slávnosti predsedal košický metropolita arcibiskup Bernard Bober. Kazateľom bol biskup Marián Chovanec, ktorý poukázal na historickosť miesta, nielen podľa starokresťanskej tradície, ale od roku 1951 aj archeologicky podloženú. V tomto roku sa našiel kus z tzv. červeného muriva s gréckym nápisom Tu je Peter. Pohnuté dejiny miesta a zvlášť mučenícka smrť apoštola Petra nás pozývajú k vernosti Kristovi a k úprimnej odpovedi na Pánovu otázku: Miluješ ma? Odpoveď sa musí zrkadliť v každodenných skutkoch dobrého pastiera, ktorým biskup je pre svojich veriacich. Služba pastiera si vyžaduje aj pripravenosť obetovať hoci aj vlastný život. „Lebo bez obety niet veľkých vecí“ dodal banskobystrický biskup. Tieto myšlienky sa stali inšpiráciou pre modlitbu i celú púť slovenských katolíckych biskupov oboch obradov.

    Program prvého dňa pokračoval návštevou Kongregácie pre kauzy svätých, Kongregácie pre Boží kult a v poobedňajších hodinách návštevou Pápežskej rady pre laikov a Pápežskej rady pre rodinu.

autor: ThBibLic. Róbert Jáger, PhD.
hovorca Eparchie Košice
dátum: 09.11.2015© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka