Gréckokatolícka eparchia KošiceNovembrová fatimská sobota

    (Michalovce, 07. november 2015) V prvú novembrovú sobotu sa mariánski ctitelia zišli  v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach, aby sa zúčastnili programu fatimskej soboty, tentokrát si zvlášť spomínajúc na svojich blízkych, ktorí už zosnuli. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

    Upriamiac pozornosť všetkých počúvajúcich na večný život, vladyka Milan vo svojej kázni poukázal na Bohorodičku, s ktorou sa cesta k tomuto cieľu pozemského života stáva oveľa ľahšou. Preto je úcta k Bohorodičke taká dôležitá v živote kresťana a má sa prejavovať v každodennom živote vytrvalou modlitbou tradičných mariánskych pobožností. Vladyka upozornil, že takáto úcta človeka zbližuje s Kristom a robí ho svätejším.

    Po svätej liturgii sa veriaci pomodlili moleben k presvätej Bohorodičke a modlitbu k blahoslavenému hieromučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi.

autor: Jaroslav Girovský
dátum: 09.11.2015
Foto: Pavol Pastornický

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka