Gréckokatolícka eparchia KošiceRodáci z Veľkej Poľany sa modlili za zosnulých príbuzných

    (Veľká Poľana, 1. november 2015) V nedeľu sa košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, stretol s rodákmi na mieste dnes už neexistujúcej dedinky Veľká Poľana, ktorá sa nachádzala v národom parku Poloniny. V čase, kedy si celé Slovensko spomína na svojich príbuzných a známych, ktorí zosnuli, vladyka Milan obetoval svätú liturgiu za všetkých zosnulých, ktorí sú pochovaní na miestom cintoríne zachovanom až do dnešných čias. Svätá liturgia bola slávená na mieste, kde v minulosti stál gréckokatolícky chrám. Spolu s vladykom svätú liturgiu slávili aj sninský protopresbyter, o. Maroš Preisa a o. Daniel Šariský, farár farnosti Snina-Brehy.

    Vo svojej kázni vladyka Milan upozornil, že dnešná doba sa odvracia od Boha a prikláňa sa k diablovi, čoho znakom je aj rastúci dôraz na halloween.  Človek, následujúc tento trend, upadá do moci diabla, z ktorej sa nevie vymaniť a hľadá pomoc. Neuvedomuje si však, že podstata spočíva v jeho vnútornom obrátení. Vladyka zdôraznil, že iba v návrat k skutočnej živej viere je riešením, ktoré privedie človeka späť k pokojnému životu a pokojnému odchodu z tohto sveta.

    Po svätej liturgii išli všetci veriaci na čele s vladykom Milanom v sprievode na miestny cintorín, kde sa spoločne pomodlili panychídu za všetkých zosnulých a pochovaných.

autor: František Engel
dátum: 02.11.2015© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka