Gréckokatolícka eparchia KošiceRuženec v centre DORKA s vladykom Milanom Chauturom

    ,,Kdekoľvek Vás život v budúcnosti zaveje, zapamätajte si modlitbu ruženca a pomodlite sa jeden desiatok - to je jedenkrát Otčenáš a desať krát Raduj sa.” Takýmto jasným posolstvom sa obrátil vladyka Milan Chautur CSsR, biskup Košickej eparchie, na deti v centre DORKA v Košiciach vo štvrtok 29.10.2015, keď medzi ne zavítal pri príležitosti mariánskeho mesiaca október.

    Každý deň je v centre DORKA súčasťou dňa modlitba ruženca. Denná modlitba posvätného ruženca je dlhodobou tradíciou pastoračnej praxe bohoslovcov, ktorí sa v centre obmieňajú každý rok. Na ruženci sa zúčastňujú deti a mladí dospelí a spolu s bohoslovcami sa ponárajú do tajomstiev Cirkvi prostredníctvom tejto mariánskej modlitby.

    Táto mimoriadna modlitba ruženca s vladykom Milan bola obohatená aj o účasť časti niekdajších bohoslovcov z pastoračnej praxe a pani riaditeľky Ing. Jolany Šulekovej. Vladyka Milan na záver deti obdaril sladkou odmenou a obohatil prítomných krátkou katechézou o svätom ruženci a o štruktúre tejto modlitby.

autor: Vladimír Hübler
dátum: 02.11.2015
Foto: Mário Cserép

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka