Gréckokatolícka eparchia Košice20 rokov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove

    V utorok 27.10.2015 si Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove pripomenulo 20 rokov od svojho vzniku.

    Dvojciferné číslo v počte kňazov na archijerejskej sv. liturgii, ktorú slúžil vladyka Milan, Košický eparcha a ziaďovateľ školy napovedalo, že tento deň bude výnimočný nielen pre aktuálnych študentov a zamestnancov školy, ale že cirkevné gymnázium nie je ľahostajné mnohým jej absolventom, rodičom, priaznivcom či partnerom školy. Vzácny dar, kalichovu súpravu, ktorú venovala škole rodina Ing. Michala Majchera, posvätil vladyka Milan práve na tejto sv. liturgii.

    Program podujatia, sprievodné slovo, myšlienky rečníkov, a slávnostná akadémia pripravená a realizovaná študentmi školy sa niesla v duchu zmysluplnosti a nádeje, ktorú sa snaží vniesť do života mladého človeka cirkevná škola.

    Patrón školy sv. Ján Krstiteľ ako svetská osoba mal pohnutý osud, no v mnohom podobný ako oslavujúce gymnázium. Aj ono sa rodilo za neveriacich pohľadov ľudí, aby časť svojho života prežilo, podobne ako Ján na púšti, osamote,  očakávajúc opodstatnenosť svojej existencie. A aj keď život svätca preťala tragická udalosť, v prípade školy nesúcej jeho meno sa táto udalosť dá chápať ako prelomová, keďže na základe nej sa pohľad ľudí na vieru ako takú mení. Niečo podobné po 20 rokoch spoločenského začlenenia pociťuje aj osadenstvo Cirkevného gymnázia v Trebišove.

    Motivické pásma herecky kvalitne naštudovaných príbehov na pozadí pohnutých ranokresťanských dejín s hudobnými a slovnými replikami, predčili očakávania a zanechali hlboký umelecký zážitok u všetkých zúčastnených.

    Pocit spolupatričnosti a hrdosti na svoju školu, napĺňal divákov v MsKS v Trebišove, kde sa konala slávnostná akadémia. Program stretol s nevídaným ohlasom publika a aj širokej verejnosti. Herecké, spevácke a hudobné výkony protagonistov, študentov školy, zanechali v dušiach prítomných hostí hlboký umelecký dojem. Hudobno-dramatické pásmo k patrónovi školy a historické svedectvo z cyrilo-metodských čias nadčasovo prepájali minulosť a súčasnosť Cirkevného gymnázia. Informácie o bohatej zbierke projektových a mimoškolských aktivít, o úspechoch študentov pri reprezentácii školy na rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a v stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), boli všetkým zúčastneným ponúknuté v prezentačnej forme medzi jednotlivými vystúpeniami. Za v skutku obdivuhodné výkony si aktéri slávnostnej akadémie vyslúžili od časti publika standing ovation.

    Za krásny umelecký zážitok, patrí veľká poklona a poďakovanie autorke a režisérke v jednej osobe – PaedDr. Jaroslave Sabovej, stredoškolskej profesorke a samozrejme protagonistom, študentom Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa V Trebišove.

    Oslavujúcemu cirkevnému gymnáziu prajeme všetko najlepšie, želáme mu ešte veľa takto nadaných študentov a veľa úspechov v ďalších rokoch.

autor: RNDr. Jana Partilová
dátum: 29.10.2015
Foto: Michal Keruľ-Kmec a Štefan Keruľ-Kmec

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka