Gréckokatolícka eparchia KošicePosvätenie Denného stacionára sv. Bazila Veľkého

    V pondelok, 26. októbra 2015 o 10,00 hodine, boli slávnostne posvätené priestory Denného stacionára Sv. Bazila Veľkého, ktorý zriadila Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice v Mestskej časti Košice – Myslava na Myslavskej ulici číslo 90. Slávnosť prebiehala za účasti košického vladyku Milana Chautura CSsR, riaditeľa Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice, o. ThLic. Jozefa Matejovského, PhD., ostatných pozvaných prítomných hostí a zamestnancov zariadenia Vladyka Milan v krátkom príhovore vyzdvihol potrebu rešpektu, úcty a podpory dôstojnosti seniorov, ktorí majú za sebou produktívny vek a potrebujú prežiť časy staroby v atmosfére lásky a prijatia. Pripomenul silu skúseností a životnej múdrosti, ktorá je v starých ľuďoch, ktorú môžu odovzdávať mladším. Hovoril, že zdravie národa závisí od zdravej výchovy detí a láskavej a trpezlivej starostlivosti o starých ľudí. Slávnosť ukončilo milé posedenie s prítomnými, kde boli pracovníkmi predstavené poskytované sociálne služby v zariadení.

    Denný stacionár Sv. Bazila Veľkého poskytuje ambulantnú sociálnu službu pre seniorov, ktorí radi trávia čas aj mimo domáceho prostredia v spoločnosti iných seniorov. Čas poskytovania služby je v pracovných dňoch od 7,30 hodiny do 16,00 hodiny. Klientom je zabezpečená strava 3 krát denne a to: desiata a olovrant v zariadení a obed od dodávateľov. Účelom zariadenia je udržiavať sociálne kontakty seniorov s prostredím, zapájanie sa do rôznych záujmových aktivít, účasť na prednáškach, prechádzky, pobyt vonku, udržiavania fyzického zdravia. Klientom je zabezpečená aj duchovná služba, a to: duchovný rozhovor, modlitby svätého ruženca a prvopiatková spoveď. To všetko v spolupráci s duchovným správcom farnosti, externými odborníkmi a dobrovoľníkmi. Klientom je zabezpečený aj prívoz a odvoz domov zo zariadenia Prepravnou službou Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice, kde sú určené na prepravu klientov osobné autá. Zariadenie je pripravené na kapacitu desať klientov, čo vytvára domáce a pokojné prostredie a podporuje individuálnu prácu s klientami.

autor: Mgr. Anna Ivanková, koordinátorka
dátum: 29.10.2015© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka