Gréckokatolícka eparchia KošiceV Michalovciach slávili starobylú liturgiu

    (Michalovce, 23.10.2015) V piatok večer vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, za veľkej účasti veriacich slávil starobylú liturgiu svätého apoštola Jakuba v Bazilike minor v Michalovciach. Vzhľadom na zvláštnosť tejto svätej liturgie spev viedol kňazský zbor sv. Jakuba.

    Ilustrujúc nevieru Židov v Kristovo učenie z dôvodu ich predsudkov, vladyka Milan vo svojej homílii varoval aj pred súčasnými predsudkami, ktoré bránia ozajstnej živej viere.

    Väčšina učencov je toho názoru, že liturgia svätého Jakuba ma svoj pôvod v Jeruzaleme koncom štvrtého alebo začiatkom piateho storočia. Zakrátko sa stala najčastejšie slávenou liturgiou v Jeruzaleme a v Antiochii, no neskôr bola nahradená liturgiou svätého Bazila Veľkého a liturgiou svätého Jána Zlatoústeho. Dnes sa vo východných cirkvách slávi iba na sviatok svätého apoštola Jakuba, Pánovho brata. Zvláštnosťou tejto svätej liturgie je prijímanie Eucharistie pod obidvoma spôsobmi a to vkladaním častice Kristovho tela do úst veriaceho a pitím Kristovej krvi z kalicha.

autor: Jaroslav Girovský
dátum: 26.10.2015
Foto: Dávid Rybovič

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka