Gréckokatolícka eparchia KošiceHomília vladyku Milana Chautura, Belža, 18.10.2015


vladyka Milan, Belža, 18.10.2015

Vo svojej kázni vladyka Milan pripomenul dôležitosť Božieho slova v živote kresťana a upozornil na tri skutočnosti, ktoré uschopnia veriaceho prinášať úrodu duchovného života: Za prvé je to časté prichádzanie do chrámu, kde sa Božie slovo ohlasuje. Druhou rovnako dôležitou skutočnosťou je pripravenosť srdca človeka na prijatie tohto slova, aby ono mohlo prenikať do hĺbky. A napokon je to pripravenosť kňaza rozsievať semienko Božieho slova spôsobom náležitým počúvajúcemu. Pri dodŕžaní týchto troch skutočností bude Božie slovo meniť život človeka k lepšiemu.Vypočujte si ďalšie kázne vladyku Milana


Naše príspevky na YOUTUBE

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka