Gréckokatolícka eparchia KošiceKňazský formačný deň Gréckokatolíckej eparchie Košice

    Gréckokatolícki kňazi Košickej eparchie sa zišli na kňazskom dni v Košiciach. Formačný program začal modlitbou Tretieho času, ktorú viedol vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup. Následne sa prihovoril prítomným kňazom a oznámil vymenovanie pastoračnej komisie, ktorú budú tvoriť predsedovia ostatných komisií. Za predsedu bol ustanovený o. Štefan Keruľ-Kmec, farár farnosti Kuzmice. Účelom tejto komisie je voviesť ustanovenia a závery jednotlivých komisií do života jednotlivých farností čo najefektívnejšie.

    Program pokračoval prednáškou v dvoch častiach na tému: Čo by mal každý katolík vedieť o islame.... Prednášajúcim bol Ing. Mikuláš Hučko, ktorý hovoril na aktuálnu tému.

    K aktuálnej spoločenskej otázke imigrantov sa vyjadrila Mgr. Anna Ivanková, koordinátorka Gréckokatolíckej charity Košice. Vo svojej prednáške na tému: Formy pomoci migrantom, predstavila historický a praktický pohľad na migráciu. Oficiálny program kňazského dňa bol ukončený na poludnie modlitbou Anjel Pána.

autor: o. Jaroslav Girovský
dátum: 21.10.2015Foto: o. Jaroslav Girovský

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka