Gréckokatolícka eparchia KošiceŠtudenti z USA na misii v centre DORKA

    V dňoch 11.-17. októbra 2015 sa sociálne centrum DORKA v Košiciach rozrástlo o štyroch nových dobrovoľníkov, študentov Franciscan University zo Steubenville (Ohio, USA), ktorí študujú jeden semester na európskom kampuse v Gamingu v Rakúsku. DORKA je sociálne zariadenie, ktoré poskytuje strechu rodinám, najmä osamelým matkám s deťmi, odchovancom detských domovov v Domove na pol ceste a deťom v Krízovom stredisku.

    Títo štyria študenti – Mary, Olivia, Sarah a Timmi – vytvorili už v poradí tretí misijný tím, aby obohatili klientov centra o skúsenosť inej kultúry, cudzieho jazyka a najmä, aby našich mladých povzbudili vo viere. A tak sme znova mohli počas týždňa počuť zaznievať angličtinu na ruženci, ktorý sa v centre každý deň modlievame. Pre deti pripravili každý večer evanjelizačné scénky a spievali anglické gospelové piesne a „ukazovačky“. V posledný deň ich pobytu sme zakúsili pravú večeru vďakyvzdania, ku ktorej patria nielen tradičné jedlá ako moriak a sladké zemiaky, ale najmä modlitba a vyjadrenie vďaky. Takýmto krásnym gestom aj naše deti vyjadrili svoju vďaku za maličké veci, ktoré ich postretli počas celého roka.

    Tradícia misijných tímov vznikla minulý rok zo vzájomného priateľstva s Jeniffer Healy, riaditeľkou Language & Catechetical Institute v Gamingu. Každý rok prichádza jeden misijný tím v zimnom a ďalší v letnom semestri. Naši mladí priatelia z USA boli a sú skutočnou pomocou v pastorácii sociálne slabších, o ktorú sa v centre DORKA stará jeden kňaz a každý rok dvaja bohoslovci na pastoračnej praxi.

autor: o. Lukáš Mitro
dátum: 20.10.2015Foto: o. Lukáš Mitro

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka