Gréckokatolícka eparchia KošiceVýročie posviacky chrámu v Belži

    (Belža, 18. október 2015) V nedeľu si Gréckokatolícki veriaci pripomenuli 70-teho výročia posvätenia Chrámu Nanebovstúpenia Pána v Belži pri Košiciach gréckokatolíckym biskupom Pavlom Petrom Gojdičom OSBM. Pri tejto príležitosti slávil v tomto chráme archijerejskú svätú liturgiu košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR. V úvode slávnosti bola prinesená do chrámu relikvia blahoslaveného biskupa Pavla Petra a následne umiestnená do ikony svätca na uctievanie veriacimi farnosti.

    Vo svojej kázni vladyka Milan pripomenul dôležitosť Božieho slova v živote kresťana a upozornil na tri skutočnosti, ktoré uschopnia veriaceho prinášať úrodu duchovného života: Za prvé je to časté prichádzanie do chrámu, kde sa Božie slovo ohlasuje. Druhou rovnako dôležitou skutočnosťou je pripravenosť srdca človeka na prijatie tohto slova, aby ono mohlo prenikať do hĺbky. A napokon je to pripravenosť kňaza rozsievať semienko Božieho slova spôsobom náležitým počúvajúcemu. Pri dodŕžaní týchto troch skutočností bude Božie slovo meniť život človeka k lepšiemu.

    Po svätej liturgii, ktorú svojím spevom viedol Zbor sv. Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove, sa prítomní pomodlili moleben k blahoslavenému biskupovi. Po skončení liturgického slávenia veriaci pokračovali vo vytváraní duchovného farského spoločenstva aj pri bielom stole v miestnom kultúrnom dome.

    Zaujímavosťou tejto slávnosti bolo, že hoci samotný chrám stojí od roku 1818, bol obnovený po Druhej svetovej vojne a teda aj opätovne posvätený naším blahoslaveným biskupom Pavlom Petrom Gojdičom.

autor: Jaroslav Girovský
dátum: 19.10.2015

Foto: Pavel Grega

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka