Gréckokatolícka eparchia KošicePosviacka školskej kaplnky v Trebišove

    (Trebišov, 15. október 2015) Na gréckokatolíckej cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove sa 15. októbra 2015 uskutočnila slávnosť posviacky školskej kaplnky a priestorov školy. Košický eparcha, vladyka Milan Chautur, CSsR za účasti riaditeľa eparchiálneho školského úradu Petra Oreniča, kňazov, riaditeľov škôl, pedagógov, zamestnancov a žiakov školy na začiatku archijerejskej sv. liturgie posvätil kaplnku a liturgické predmety. Vo svojom príhovore vladyka Milan uviedol, že ak sa v tichu dáme preniknúť Božím slovom, neriskujeme, že budeme plní strachu a obáv. Kaplnka má byť tým miestom, na ktorom v stíšení Boh prehovára do našich sŕdc. Zdôraznil, že tie najdôležitejšie veci v živote vznikajú v tichu. V tichu sme blízko tomu najpodstatnejšiemu. V závere liturgickej slávnosti, do ktorej sa spevom zapojilo i školské hudobné teleso Angelino, sa duchovenstvu, dobrodincom a sponzorom poďakovala riaditeľka školy, Mgr. Ľudmila Bumberová, za realizáciu tohto diela. Kaplnka bola symbolicky dokončená rok po tom, čo v Trebišove vznikla cirkevná základná škola pretransformovaním Základnej školy na Ulici Gorkého.

autor: Mgr. Adriana Dolinská
dátum: 16.10.2015

Foto: Mgr. Monika Mihalková, Emília Ďurišinová

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka