Gréckokatolícka eparchia KošiceVladyka Milan sa stretol s bohoslovcami

    (Prešov, 14.10.2015) V stredu navštívil spoločenstvo gréckokatolíckych seminaristov v Prešove košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR. V popoludňajších hodinách sa vladyka zúčastnil na futbalovom zápase s výberom seminára. Nasledovalo slávenie Božskej liturgie, kde vladyka povzbudil seminaristov svojím príhovorom. Po tom, čo sa všetci posilnili i pri spoločnej večeri, nasledovala beseda na tému: Začlenenie kňazských rodín do života farnosti. Vladyka upozornil na dôležité osobnostné predpoklady kňaza v pastorácii, napr. pokoj, osobná vyrovnanosť a ľudskosť. Taktiež poukázal na pozitívny prínos kňazskej manželky a kňazských deti pre farnosť a zdôraznil dôležitosť začlenenia celej kňazskej rodiny do tej, ktorej farnosti. V závere besedy zazneli otázky zo strany seminaristov, adresované vladykovi Milanovi, na ktoré ochotne a vyčerpávajúco odpovedal.

autor: František Engel
dátum: 16.10.2015

Foto: Dávid Rybovič

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka