Gréckokatolícka eparchia KošiceSvätá liturgia za pokoj na hranici Slovenska a Ukrajiny

    (Popričný vrch, 10. október 2015) V sobotu o 8:30 sa vo farnosti Choňkovce uskutočnila túra na Popričný vrch (1062 m.n.m.), ktorý tvorí hranicu medzi Slovenskom a Ukrajinou. Práve na tomto mieste slávil košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, svätú liturgiu spolu so sobraneckým protopresbyterom, o. Jozefom Kellom, a miestnym kňazom z Choňkoviec, o. Jozefom Fabišíkom. Vladyka Milan obetoval túto svätú liturgiu za pokoj, ktorý je v dnešnej dobe tak dôležitý a vo svojej kázni pripomenul, že nič tak nespája ľudí ako Boh, veď On je jediným otcom nás všetkých. Najvačšou chorobou dnešného sveta nie je vírus HIV alebo rakovina, ale choroba vzťahov, ktorá vytvára hranice - hranice hnevu, závisti, zlosti. A preto, ľudia kráčajúci po ceste do nebeskej vlasti, kde hnev ani zlosť neexistujú, sa majú usilovať búrať tieto hranice a v tento októbrový mesiac, zasvätený Panne Márii, ešte usilovnejšie prosiť o milosti, ktoré približujú k Bohu.

    Po svätej liturgii sa prihovoril riaditeľ Užhorodských lesov Ivan Ivánovič Kostiv, ktorý poďakoval rodine Hvožďákovej za postavenie oltára pri kríži, ktorý sa nachádza na Popričnom vrchu. V závere prednosta okresného úradu Sobrance, Boleslav Lešo, poďakoval otcovi Jozefovi Fabišíkovi za organizovanie tejto túry.

autor: František Engel
dátum: 12.10.2015Foto: Jozef Havrilčák

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka