Gréckokatolícka eparchia KošiceVladyka Milan Chautur navštívil Sobrance

    (Sobrance, 09. október 2015) V piatok večer slávil košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, svätú liturgiu v Sobranciach. Tejto milej slávnosti sa zúčastnili aj sobranceký protopresbyter, o. Jozef Kello s kňazmi z blízkeho okolia, o. Jurajom Lukáčom, o. Marekom Hreňom a o. Petrom Horváthom.

    Vladyka Milan vo svojej homílii na slovo evanjelia: „Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste,“(Lk 11,17) poukázal na situáciu dnešného človeka, ktorý odmieta poslúchať a namiesto toho chce rozkazovať – rozkazovať iným, rozkazovať Cirkvi. Ale Cirkev, ktorá netancuje podľa piskotu doby, zdôrazňuje princípy, ktoré sú opodstatnené Božím a prirodzeným právom. Napokon vladyka pozval prítomných k poslušnosti učeniu Cirkvi, lebo len táto poslušnosť môže priniesť šťastie pre dnešnú dobu.

autor: o. Jaroslav Girovský
dátum: 12.10.2015

Foto: Pavel Grega

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka