Gréckokatolícka eparchia Košice10. výročie Katolíckej strednej pedagogickej školy

    Výnimočný deň prežili žiaci a pedagógovia Katolíckej strednej pedagogickej školy v Košiciach na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne dňa 1.októbra 2015. Oslava 10. výročia založenia školy začala slávnostnou svätou liturgiou v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktorú celebroval košický eparcha, vladyka Milan Chautur. K majestátnosti tejto slávnosti prispel aj spevácky zbor školy Melodos pod vedením učiteľky Nory Hentšelovej.

    Po skončení liturgie sa pozvaní hostia presunuli do priestorov kaviarne Veritas, kde pedagógovia pripravili slávnostnú akadémiu v interpretácii žiakov školy. Prítomní si mali možnosť vypočuť niekoľko slov o histórii 10-ročnej oslávenkyne v podaní moderátoriek Svetlany Michalanskej, Barbory Vargovej a Alžbety Sekerákovej. Svojím príhovorom preniesli hostí do sveta rozprávky, v ktorej hlavnou postavou bola jubilujúca škola. V pozadí ich sprevádzala prezentácia fotodokumentácie zo života školy.

    Súčasťou programu bolo aj vystúpenie žiakov vo forme tanca, prednesu a spevu. Pri odprezentovaní textov z pera Simony Říhovej, žiačky štvrtého ročníka, sme mali možnosť pozitívne oceniť jej talent. Básne recitovali tretiačky Stanislava Dotková a Veronika Fürbergerová. Zodpovedne a starostlivo ich pripravila učiteľka Alena Szakalová. Ďalšie šikovné tretiačky pod réžiou zástupkyne školy Márie Majzeľovej do programu prispeli svojím tanečným krokom. Kreáciu plnú pohybu vystriedali ľudové piesne, ktoré s chuťou zaspievali vybrané žiačky školy. V ich podaní zazneli rusínske a abovské ľudové skladby. Na akordeóne ich sprevádzal Erik Korfant. O ich prípravu sa postarali pani Iveta Vasilenková a učiteľka Katarína Dzurová. Vystúpenie žiačok ocenilo publikum nadšeným potleskom. Príspevky trvali síce krátko, no boli presvedčivé a hodnotné. Krátkym programom dokázali žiačky predviesť to, s čím sa škola zapája do súťaží, školských a mimoškolských činností, a tým sa reprezentuje. Prezentáciu žiakov uzatvorila mohutným spevom spoločná pieseň a azda aj vzájomné prianie – „mnoholitstvije“ – účinkujúcich a divákov „Živite ľudije“.

    Nechýbali ani záverečné prejavy a poďakovania z úst riaditeľa školy ThLic. Mareka Jeníka a jeho zástupkyne. Na pódium bol prizvaný i zriaďovateľ školy vladyka Milan Chautur a riaditeľ Eparchiálneho školského úradu PaedDr. ThLic. Peter Orenič. Po príhovore vladyku vedenie školy pozvalo na pódium riaditeľov a zástupcov škôl a inštitúcií, ktorí dlhoročne spolupracujú so školou, aby prevzali ďakovné listy a ocenenia za pomoc, podporu a spoluprácu.

    Plánovaná „bodka“ v scenári, ktorú mali dať absolventi školy diakon Tomáš Fischer a gospelová speváčka Dominika Gurbaľová, sa žiaľ neudiala. Tomáš sa slávnosti nemohol zúčastniť kvôli pracovným povinnostiam a Dominikina neprítomnosť bola spôsobená chorobou. Po slávnostnom programe a príjemnom kultúrnom zážitku nasledovala recepcia pre pozvaných hostí a zamestnancov jubilujúcej školy.

autor: Katarína Dzurová
dátum: 04.10.2015

Foto: Lacko Mlaka

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka