Gréckokatolícka eparchia KošiceMigranti témou stretnutia na pôde
Gréckokatolíckeho univerzitného centra v Košiciach

    V stredu 30.10.2015 sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí Gréckokatolíckeho univerzitného pastoračného a poradenského centra pri UPJŠ v Košiciach. Asi 35 mladých ľudí si prišlo vypočuť prednášku Mgr. Alexandra Onufráka, PhD. z FF UPJŠ o téme tak aktuálnej v súčasnej dobe. Média nás často kŕmia mnohými správami a obrázkami a my si často len na základe týchto informácii vytvárame vlastné úsudky a postoje. Obrázky utopeného chlapca na stredomorskom pobreží alebo fotografie neporiadku, ktorý zostal po migrantoch v susednom Maďarsku vyvolali mnohé otázky a práve slová Dr. Onufráka pomohli vniesť všetkým zúčastneným viac svetla do tejto problematiky. Ako sám poznamenal, v celej tejto problematike je veľmi dôležité rozlišovanie a neprijímanie informácii len z jedného zdroja. Problémom totiž nie je migrácia, ale integrácia imigrantov.

    Vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, v spolupráci s UPJŠ v Košiciach, zriadil od akademického roka 2015/2016 Gréckokatolícke univerzitné pastoračné a poradenské centrum a vyčlenil kňaza, ktorý bude každý deň k dispozícii vysokoškolákom v Košiciach. Centrum sídli v novo zrekonštruovaných priestoroch Centra voľnočasových aktivít UPJŠ - MINERVA na Moyzesovej ulici č.9 v Košiach oproti Katedrálnemu chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky. Minerva je priestorom, kde sa majú konať koncerty, divadelné predstavenia a výstavy, ale aj rôzne študentské workshopy, tvorivé dielne a ďalšie študentské podujatia. Tak isto tu sídli aj študentská kaviareň a UNIPOC – Univerzitné poradenské centrum, ktoré poskytuje právne, psychologické, sociálne poradenstvo pre študentov.

    Bližšie informácie o aktivitách centra môže každý nájsť na stránke unipas.grkatke.sk.

autor: Martin Mráz
dátum: 01.10.2015
© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka