Gréckokatolícka eparchia KošiceVladyka Milan a odchovanci detských domovov
na futbalovom turnaji proti rasizmu

    „Zdá sa nezmyselné naháňať sa za loptou, ak to nie je zamerané na istý cieľ. Človek má pritom najvyšší cieľ – Boha.“ Týmito slovami sa po úvodnej modlitbe prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha mladým, ktorý sa zúčastnili v sobotu 26. septembra futbalového turnaja pripraveného mladými dospelými, odchovancami detských domovov, z Domova na pol ceste v DORKE v Košiciach.

    Týmto sa organizačne zapojili do série futbalových turnajov, ktorých nosnou myšlienkou bolo odstránenie rasovej neznášanlivosti. S týmto nápadom prišlo občianske združenie PAĽIKERAV (rómsky: ďakujem), ktoré 6. júna 2015 vo Varhaňovciach zorganizovalo prvý turnaj spojený s ochutnávkou rómskej gastronómie. Druhý turnaj organizovalo misijné centrum a občianske združenie Lačho pastiris (rómsky: dobrý pastier) 11. júla 2015 v Letanovciach. Naši mladí z košickej DORKY sa zúčastnili oboch týchto podujatí a chceli organizačne podporiť myšlienku týchto turnajov.

    Pre hostí sme preto pripravili kotlíkový guľáš, zabezpečili telocvičňu a turnaj sa mohol začať. Okrem tímu mladých dospelých z DORKA, n.o. sa zúčastnili OZ Paľikerav, chlapci z detského domova na Uralskej ul. v Košiciach a tím gréckokatolíckych kňazov spolu s vladykom Milanom Chauturom.

    Vladyka Milan je známy svojím nadšením pre futbal a jeho úlohu vo formácii charakteru mladých ľudí. Mladým dospelým vyjadril svoje uznanie za slušné správanie počas celého turnaja, prispel dobrou radou k hre a pozdvihol kultivovanosť a pozitívnu atmosféru turnaja.

    Po ukončení hracej časti sme sa z telocvične presunuli do zariadenia DORKA, kde sme nad chutným guľášom zhodnotili celý turnaj. Prvenstvo získali mladí z detského domova Uralská, na 2. mieste skončil kňazský tím, 3. miesto patrí OZ Paľikerav a tím DORKY skončil na 4. mieste.

    DORKA je sieťou sociálnych centier, ktoré sa snažia prijať rodinu ako celok a snažia sa jej poskytnúť odbornú pomoc pri zachovaní súdržnosti rodiny. Ich hlavnou črtou je rešpektovanie prirodzených väzieb dieťaťa, ktoré pod dohľadom odborníkov môže naďalej vyrastať v kruhu svojich najbližších. Do tejto siete patria centrá v Košiciach, Prešove a Zvolene. Pre kňazskú službu v týchto centrách vyčlenil vladyka Milan v súčasnosti už dvoch kňazov Košickej eparchie – o. Ľuboša Repického a o. Lukáša Mitra.

autor: o.Lukáš Mitro
dátum: 26.09.2015
© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka